V Yaka İspanyol Kol Kısa Kazak
V Yaka İspanyol Kol Kısa Kazak

V Yaka İspanyol Kol Kısa Kazak (bbyt0557)

Marka : No Name

V Yaka İspanyol Kol Kısa Kazak

V Yaka İspanyol Kol Kısa Kazak

Standart Bedendir.